10 lat minęło!

Inauguracja roku akademickiego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Inauguracja roku akademickiego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

To już blisko dekada odkąd Akademia Bydgoska została Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Jak zmieniła się uczelnia od tamtych dni?

21 kwietnia 2005 roku Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, czego następstwem było uroczyste podpisanie Ustawy przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 13 maja 2005 roku. Ówczesny rektor uczelni, prof. Adam Marcinkowski, pozostali przedstawiciele władz oraz samorządu studenckiego brali udział w tym wyjątkowym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Tym samym staliśmy się drugą największą państwową uczelnią w regionie kujawsko-pomorskim oraz najszybciej rozwijającą się w Bydgoszczy.

Wydarzenia tamtych dni i utworzenie Uniwersytetu w Bydgoszczy nie wiązało się wyłącznie z radością i szczęściem, ale i wielkim zobowiązaniem do pracy nad ciągłym rozwojem uczelni. Przez ostatnie 10 lat wiele się zmieniło. Dziś oferta dydaktyczna zawiera 45 kierunków studiów i ponad 100 specjalności, które są realizowane na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich i uzupełniających magisterskich (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Oferta edukacyjna obejmuje także 40 kierunków na studiach podyplomowych pogłębiających wiedzę i nadających nowe kwalifikacje. Aktualnie, akademickie grono pedagogiczne liczy 700 nauczycieli akademickich, w tym 150 profesorów. Warto podkreślić, że pracownicy naukowi UKW, są doceniani zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych, uczestniczą w wymianie zagranicznej oraz w różnych projektach badawczych.

Uczelnia, dzięki rozwojowi swej kadry akademickiej, uzyskiwała kolejne uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki i historii) oraz doktora (w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauk o polityce, dyrygentury, biologii oraz mechaniki), kolejne wnioski są przygotowywane.

Przez dekadę zmieniali się studenci oraz ich oczekiwania wobec studiów. Wzrost konkurencyjności oraz kryzys gospodarczy nie osłabił Uczelni. UKW uwzględniło potrzeby kandydatów oraz wymagania rynku pracy, stwarzając nowe kierunki i specjalności. Działania Uniwersytetu w tym zakresie zaowocowały powstaniem takich kierunków jak: ekonomia, humanistyka drugiej generacji, regionalistyka europejska, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika czy rewitalizacja dróg wodnych.

Uczelnia oferuje studentom liczne programy wymian studenckich, jedną z najpopularniejszych jest program Erasmus +, w ramach, którego możliwe jest studiowanie poza granicami kraju. Współpracujemy z ponad 80 ośrodkami akademickimi z Europy.

Uniwersytet zmieniał swoje oblicze także od strony zewnętrznej - w okresie ostatnich 10 lat zostało zakończonych kilka inwestycji, wybudowano nowe obiekty, a te zabytkowe – zrewitalizowano. Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji było oddanie w 2013 roku nowego gmachu Biblioteki UKW, która zachwyca nowoczesną architekturą.

Ważnym wydarzeniem dla życia Uczelni było otwarcie Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu, które jest ogromnym obiektem dydaktycznym dysponującym halą sportową, nowoczesnym basenem, salami fitness, sportów walk, laboratoriami wysiłkowymi i siłowniami. Studenci UKW mogą korzystać zupełnie za darmo z zasobów Centrum.

W ramach idei centralizacji uniwersyteckiego kampusu zmieniła się też lokalizacji kilku jednostek m.in. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania. Zostały one przeniesione z ul. Przemysłowej do centrum miasta. Zajęcia dla studentów historii, politologii, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego odbywają się, w budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego mieszczącym się blisko kampusu Uczelni. W ciągu ostatnich lat zmieniano ofertę dydaktyczną, a w związku z nią organizację na kilku kierunkach studiów. Wprowadzono większą ilość zajęć praktycznych, zmieniono programy studiów i miejsca nauczania.

Bardzo wyraźne zmiany UKW poczyniło w kwestii pomocy studentom niepełnosprawnym. Większość budynków została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i słabo widzących. Powołano również Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które podejmuje działania mające na celu poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych na UKW.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną inwestycję - Laboratorium Mikotoksyn, którego rozbudowę zakończono finalnie w 2014 roku przy Katedrze Fizjologii i Toksykologii UKW, gdzie prężnie działa zespół naukowo-badawczy.

Aktywność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nie zmniejsza się, wciąż przyświecają nam te samy ideały i wartości, które były nam bliskie dekadę temu. Uczelnia nie poprzestaje na zdobytych osiągnięciach, wciąż wyznacza sobie nowe cele i zadania. Jubileuszowy rok jest dla UKW czasem na pozytywne retrospekcje, a jednocześnie odważnym spojrzeniem w przyszłość.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00