Sylwetki kandydatów

Sebastian Chmara

Sebastian Chmara (2004) jest absolwentem wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej. Jako reprezentant Polski w wieloboju zdobył Halowe Mistrzostwo Świata i Europy, był też uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Po przejściu na sportową emeryturę Chmara występował w roli eksperta telewizyjnego, działacza, samorządowca, organizatora mityngu Pedro’s Cup, a obecnie pełni funkcję doradcy Ministra Sportu i Turystyki ds. rozwoju polskiego sportu.

Magdalena Jasińska

Magdalena Jasińska (1998) jest absolwentką wychowania muzycznego na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Muzyka i dziennikarstwo – to dwie pasje, które zdominowały jej życie. - Muzyką się interesowałam zanim się jeszcze narodziłam. Podobno będąc małą dziewczynką śpiewałam z dezodorantem (niczym mikrofonem) w ręku – mówi o sobie. Po ukończeniu  Państwowego Liceum Muzycznego w Bydgoszczy rozpoczęła pracę w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym jako organizator imprez muzycznych. Później trafiła do Polskiego Radia PiK, gdzie jej audycji możemy słuchać już od 25 lat.

Dawid Kilon

Dawid Kilon (2012) jest absolwentem biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Przez cztery lata był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasie swojej edukacji i po jej zakończeniu zrealizował kilkadziesiąt projektów dot. edukacji przyrodniczej, angażując się też w wolontariat (np. w Grecji, na Wyspach Owczych). Obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Jego najważniejszym osiągnięciem jest odnotowanie dla awifauny Polski nowego gatunku ptaka: mewy karaibskiej Larus atricilla. Swoje badania odzwierciedla też na papierze jako rysownik.

Jacek Kuś

Jacek Kuś (1984) ukończył nauki społeczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jest właścicielem Regionalnego Biura Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN, które zrealizowało m.in. przebudowę stadionu bydgoskiego Zawiszy. Jacek Kuś jest inicjatorem i założycielem fundacji stypendialnej dla Polaków z Białorusi i Kazachstanu, którzy rozpoczynają studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i jednocześnie jest ich opiekunem w czasie studiów.

Bernard Mendlik

Bernard Mendlik (1990) jest absolwentem wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od początku swojej artystycznej i naukowej kariery jest związany z naszą uczelnią. Jego najważniejsze osiągnięcia są związane z pracą z Chórem Akademickim UKW, wśród których nie brakuje sukcesów osiąganych na międzynarodowych festiwalach. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. W 2014 roku z rąk Prezydenta RP odebrał nominację profesorską. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej UKW, wiceprezesem KU AZS-u UKW, a co roku organizuje Festiwal Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie”.

Małgorzata Rogatty

Małgorzata Rogatty (1994) ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 1994 roku. Studiowała pedagogikę kulturalno-oświatową oraz filologię polską. Od tego samego roku związana z TVP Bydgoszcz. Dziennikarka, prezenterka i wydawca programu informacyjnego Zbliżenia, z którym trzykrotnie zdobywała tytuł najlepszego programu informacyjnego w Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim Oddziałów Terenowych TVP S.A. Kilkakrotnie zdobywała nagrody w konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku. Wielokrotnie nagłaśniała osiągnięcia i problemy naukowców oraz studentów bydgoskich uczelni, a zwłaszcza UKW. Małgorzata Rogatty prowadzi też programy publicystyczne w TVP Bydgoszcz m.in. program Samorządni i Rozmowę Dnia. Od dwóch lat jest również wydawcą i prowadzącą ogólnopolski Dziennik Regionów w TVP Regionalna.

Magdalena Twarużek

Magdalena Twarużek (1998) jest absolwentką pierwszego rocznika studiów kierunku biologia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Stypendystka Kuratorium Münchner Mykotoxin. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Mycotoxin Research. Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu projektów badawczych, koordynator trzech projektów do umów międzyrządowych z Niemcami i Austrią. Laureatka Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członek Society for Mycotoxin Research. Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących mikotoksyn. Obecnie pracuje w Katedrze Fizjologii i Toksykologii UKW na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00